Leuk dat uw kind bij ons komt zwemmen! Leest u de onderstaande informatie goed door voordat u uw kind inschrijft

U heeft geklikt op inschrijven voor zwemles voor kinderen die subsidie van JSF ontvangen. Voordat u inschrijft is het belangrijk dat u deze informatie leest en dat de aanvraag al is goedgekeurd:

1. U heeft al via een intermediair een aanvraag gedaan bij JSF en deze is goedgekeurd. U dient het aanvraagnummer te noteren bij “opmerkingen” op het inschrijfformulier.

2. Nadat u uw kind heeft ingeschreven via onze website wordt u automatisch doorgestuurd naar een betaalpagina voor het inschrijfgeld. Voor uw kind geldt dit niet en u kunt de pagina wegklikken. Het inschrijfformulier ontvangen wij alsnog en u ontvangt een bevestiging per e-mail (kan in de ongewenste e-mail terecht komen). Dit geldt alleen indien u goedkeuring heeft van JSF.

3. Kiest u bij het inschrijfformulier activiteit: Subsidie JSF: Zwemles A diploma

Heeft u nog geen aanvraag gedaan, maar kunt u de zwemlessen zelf niet betalen? Leest u dan de onderstaande informatie:

Zwemschool Aquayara werkt samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur in Almere en Lelystad. Het fonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren (5 – 18 jaar) uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging of om zwemles te volgen. Voor die kinderen betaalt het fonds de het inschrijfgeld en de contributie bij Aquayara. Het is ook mogelijk om nog een sport naast de zwemles te kiezen.

Wilt u meer informatie over het fonds? Bekijk de website via www.jeugdsportfonds.nl.

Werkwijze

  1. U wilt uw kind op zwemles (of hij/zij zit al op zwemles)

  2. Intermediair (bijv. leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener) dient online een aanvraag in.

  3. JSF Almere of Lelystad beoordeelt de aanvraag en stuurt akkoord naar zowel ouder als de zwemschool.

  4. Na akkoord kunt u uw kind inschrijven via onze website (aquayara.nl). Indien uw kind al bij ons zwemt stopt de contributie vanaf het moment dat JSF akkoord heeft toegestuurd naar de zwemschool.

  5. Het enige wat u betaalt zijn de afzwemkosten a € 35,00 op het moment dat uw kind gaat afzwemmen.

  6. Let op: uw kind mag maar 5 lessen afwezig zijn!

Indien uw dochter/zoon niet kan deelnemen aan de reguliere groepen en hij/zij in een 1 op 4 groep komt te zwemmen wordt er een bijdrage van € 13,50 per maand gevraagd. Indien alleen 1 op 1 lessen mogelijk zijn dan is dit voor 22 lessen. Hierna kunt u opnieuw een aanvraag indienen.