Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Zwemschool Aquayara

Aquayara B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens of die van uw kind worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Wij informeren u per e-mail of telefoon met wetenswaardigheden over de activiteit die u of uw kind bij ons uitvoert (bijv. bespreken van de vorderingen, wijzigingen van de zwemtijd of een reminder om met kleding aan te zwemmen).

De gegevens die u ons verstrekt leggen wij vast in ons klantbeheersysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen de gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord

Door het inzenden van uw gegevens of die van uw kind geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van de gegevens zoals hierboven beschreven staat bij ‘doeleinden van de gegevensverwerking’.

Opslag van gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw verstrekte gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde de gegevens die u ons verstrekt correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens die u heeft verstrekt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@aquayara.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Heeft u vragen of een klacht?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@aquayara.nl.

Identiteit van de verwerker Aquayara B.V.
Operetteweg 102
1323 VE Almere

T (036) 5409237
KvK nummer: 
39094648
BTW nummer: NL810422219B01