Zwemschool Aquayara werkt samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur in Almere en Lelystad. Het fonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren (5 – 18 jaar) uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging of om zwemles te volgen. Voor die kinderen betaalt het fonds de het inschrijfgeld en de contributie bij Aquayara. Het is ook mogelijk om nog een sport naast de zwemles te kiezen.

Wilt u meer informatie over het fonds? Bekijk de website via www.jeugdsportfonds.nl.

Werkwijze

  1. U wilt uw kind op zwemles dus inschrijving via de website. Zwemt uw kind al bij ons dan is dat natuurlijk niet meer nodig.

  2. Intermediair (bijv. leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener) dient online een aanvraag in.

  3. JSF Almere of Lelystad beoordeelt de aanvraag en stuurt akkoord naar zowel ouder als de zwemschool.

  4. Na akkoord koppelen wij de gegevens bij elkaar en gaan we (afhankelijk van de wachtlijst) een plekje zoeken voor uw kind. Indien uw kind al bij ons zwemt stopt de contributie vanaf het moment dat JSF akkoord heeft toegestuurd naar de zwemschool.

  5. Het enige wat u betaalt zijn de afzwemkosten a € 35,00 op het moment dat uw kind gaat afzwemmen.

  6. Let op: uw kind mag maar 5 lessen afwezig zijn!

Indien uw dochter/zoon niet kan deelnemen aan de reguliere groepen en hij/zij in een 1 op 4 groep komt te zwemmen wordt er een bijdrage van € 13,50 per maand gevraagd. (alleen Lelystad) Indien alleen 1 op 1 lessen mogelijk zijn dan is dit voor 22 lessen. Hierna kunt u opnieuw een aanvraag indienen.